Roan Cao Su Phi 12mm Trồng Rau Thủy Canh

    2.000

    Roan Cao Su Phi 12mm Gắn Ống Thủy Canh PE 10mm dùng để khởi thủy ống pe 10mm ra từ ống uPVC
    Ron 12mm khởi thủy ống 10mm, Gioăng cao su 12mm khởi thủy ống 10mm