Showing all 6 results

Bộ Lọc Đĩa Tưới Nhỏ Giọt

Bộ lọc đĩa Azud cho tưới nhỏ giọt

980.000
-24%

Bộ Lọc Đĩa Tưới Nhỏ Giọt

Lọc Đĩa Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt 34mm

170.000 130.000
-18%

Bộ Lọc Đĩa Tưới Nhỏ Giọt

Lọc Đĩa Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt 49mm

550.000 450.000
-12%

Bộ Lọc Đĩa Tưới Nhỏ Giọt

Lọc Đĩa Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt 60mm

850.000 750.000
-11%

Bộ Lọc Đĩa Tưới Nhỏ Giọt

Lọc Đĩa Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt 90mm

3.600.000 3.200.000