Roan Cao Su Sử Dụng Khởi Thủy Nhỏ Giọt Phi 25mm

Roan Cao Su Phi 20mm Gắn Ống tưới nhỏ giọt PE 25mm dùng để khởi thủy ống pe 25mm ra từ ống uPVC, HDPE

Ron 20mm khởi thủy ống 25mm, Gioăng cao su 20mm khởi thủy ống 25mm

Mua ngay