Roan Cao Su Sử Dụng Khởi Thủy Nhỏ Giọt Phi 20mm

Roan Cao Su Phi 16mm Gắn Ống tưới nhỏ giọt PE 20mm dùng để khởi thủy ống pe 20mm ra từ ống uPVC, HDPE

Ron 16mm khởi thủy ống 20mm, Gioăng cao su 16mm khởi thủy ống 20mm

Mua ngay