Kiềm Bấm Lỗ Dây Xẹp PVC Gắn Dây Nhỏ Giọt 12mm

Kiềm bấm lỗ 12mm cho mọi ống mềm PE, ống dẻo PVC hoặc ống mềm LDPE có kích thước khác nhau. Xuất xứ đài loan.

Mua ngay