Béc Tưới Phun Mưa AQUA V1 Ấn Độ Chuyên Tưới Rau

Béc Tưới Phun Mưa AQUA V1 Ấn Độ Chuyên Tưới Rau. Sản phẩm thích hợp cho mọi loại cây trồng tưới gốc, mọi địa hình đồi dốc, độ đồng đều cao và lưu lượng nước tưới đa dạng. Sản phẩm của Automat – Ấn Độ. Bảo hành 18 tháng.

Mua ngay